Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: czarnuchowate - Tenebrionidae

Platydema violaceum
Morfologia: Długość 6 do 7,5 mm. Ciało wypukłe, owalne, czarne z metalicznym, fioletowym połyskiem. Punkty na pokrywach ułożone w podłużne linie.

Biologia: Zasiedla stare drzewa i krzewy liściaste w lasach, parkach i ogrodach. Występuje przeważnie pod zmurszałą korą, w przegrzybiałym drewnie pni, pniaków i gałęzi, w dziuplach, oraz w grzybach nadrzewnych. Cykl rozwojowy jednoroczny. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy żerują w owocnikach grzybów pasożytniczych należących do rodziny uszakowatych (Auriculariaceae) rosnących na żywych i martwych drzewach. Jako grzyby żywicielskie były podawane: uszak bzowy oraz uszak skórnikowaty. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub sierpniu. Postacie dojrzałe zimują.

Występowanie: Gatunek obejmujący zasięgiem głównie wschodnią część Europy. Wszędzie, również w Polsce, spotykany rzadko i sporadycznie, przeważnie w pojedynczych okazach. Znany z nielicznych stanowisk.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 91


gm. Kołobrzeg: Las k/Starego Miasta - kilkanaście osobników pod korą obumarłej sosny (23.02.2016)