Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ślipień trzmielowiec - Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: wyślepkowate - Conopidae

Ślipień trzmielowiec
Ślipień trzmielowiec
Morfologia: Długość ciała 8-12 mm. Czoło ciemnożółte, wzgórek przyoczkowy i ciemię brązowe. Czułki żółtobrązowe, trzeci człon pomarańczowożółty z ciemną wicią czułkową. Twarz żółta, policzki i zapoliczki często ciemniejsze, jasnobrązowe. Ryjek brunatnoczarny. Głaszczki gębowe ciemnobrązowe z długim, czarnym owłosieniem. Tułów rudobrunatny z czarnym owłosieniem. Na śródpleczu występują czarne, podłużne przepaski. Także boczne płytki tułowia często z brunatnym i lub czarnymi plamami. Skrzydła nieco przydymione, przy nasadzie wyraźnie żółtawe. Łuski tułowiowe i przezmianki brudnożółte. Nogi czerwonobrunatne z krótkim, czarnym owłosieniem. Odwłok czerwonobrunatny, cylindryczny i dość silnie wydłużony. Tylne brzegi tergitów ze srebrzystym opyleniem. U samic drugi segment prawie dwukrotnie dłuższy od swej szerokości. Pokładełko masywne, brunatne lub czarne. Teka dość szeroka, ale bardzo spłaszczona i prawie niewidoczna. Ubarwienie teki brązowe, przy podstawie czarne.
W obrębie gatunku S. ferrugineus występuje duża zmienność w barwie ciała, od jasnobrązowej do brunatnej u obojga płci.

Biologia: Czas lotu: maj - sierpień. Imagines żywią się nektarem, chętnie wybierają fioletowe kwiaty (ostrożenie, świerzbnice i inne). Larwy zjadają larwy trzmieli i pokarm dla nich zgromadzony w gnieździe. Wyślepkowate są zuchwałymi pasożytami żądłówek. Samica napada przelatujące trzmiele, nacina odwłok wyrostkiem umieszczonym na podgiętym końcu odwłoka a w nacięciu składa jajo, które trzmiel zanosi do gniazda. Larwy pasożytują w Bombus terrestris, B. lapidarius, B. agrorum, B. hortorum, B. lucorum, B. pratorum i B. hypnorum.

Występowanie: Łąki, ogrody, przydroża, zagajniki - wszędzie tam, gdzie są kwiaty i trzmiele. Pospolity.

Literatura:
- Fauna Polski • Fauna Poloniae - Tom 7 - Regina Bańkowska - CONOPIDAE wyślepki (Insecta: Diptera, 1979)


gm. Kołobrzeg: Błotnica: skraj lasu sosnowego - na kwiatach
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b