Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Szerszeń groźny - Vespa crabro (Linnaeus, 1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: osowate - Vespidae

Szerszeń groźny
[ Szerszeń europejski ]
Morfologia: Długość ciała do 35 mm u matek i 30 mm u robotnic. Największy z osowatych. Ma ubarwienie żółto-brunatno-czerwone, z czarnym deseniem.

Biologia: Żywi się owadami, owocami oraz sokami niektórych drzew. Jad szerszeni jest porównywalny z jadem pszczół i os, zawiera jednak troszkę większą dawkę toksyn. Użądlenie szerszenia jest boleśniejsze od użądleń pszczół czy os z powodu większego i głębiej penetrującego żądła oraz substancji zawartych w jadzie, powodujących silne pieczenie rany.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las