Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Taszczyn pszczeli - Philanthus triangulum (Latreille, 1802)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: grzebaczowate - Crabronidae

Taszczyn pszczeli
Taszczyn pszczeli
[ Wilk pszczeli ]
Morfologia: Długość ciała: samica 13-17 mm, samiec 8-10 mm. Ubarwienie czarne w żółte trójkątne plamki (na członach odwłoka) i paski. Samce od samic różnią się układem żółtych plam i wielkością. Samice są większe i mają dłuższe czułki.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - wrzesień. Pokarm: pyłek i nektar. Larwy pożerają sparaliżowane pszczoły miodne przyniesione przez matki i bardzo rzadko są to ofiary innego gatunku. Może mieć dwa pokolenia w sprzyjających warunkach. Gniazdo zakłada w glebie piaszczystej, na stromych skarpach lub na płaskiej nawierzchni. Wyznacza w nim do 10 komór lęgowych. Każdą z nich samica zaopatruje w 1-3 pszczoły, jeśli z larwy ma się wypoczwarczyć samiec, a w 3-6 pszczół, jeśli ma to być samica. Larwy po zakończeniu rozwoju tworzą kokon, w którym spędzają zimę, a wiosną następnego roku ulegają przepoczwarczeniu i przekształcają się w dorosłego owada. Samica w ciągu życia zabija około 50 pszczół.

Występowanie: Tereny otwarte, piaszczyste lasy, gdzie może gniazdować oraz kwietne łąki i ugory. Pospolity.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b