Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Gałuszka kulecznica - Pilularia globulifera L.
Rodzina: marsyliowate - Marsileaceae


Gałuszka kulecznica
Opis: Drobna, wieloletnia paproć wodna o wysokości 5-10 cm. Wzniesione lub pokładające się, gęsto skupione liście wyrastają z czołgającego się kłącza. Liście wałeczkowate, niemal nitkowato cienkie, zaostrzone. Młode liście zwinięte pastorałowato, żywozielone. U podstawy liścia wyrastają groszkowate, biało owłosione sporokarpia, zawierające makro- i mikrosporangia (paproć różnozarodnikowa). Dojrzewanie zarodników: VII-IX.

Występowanie: Występuje na brzegach jezior i stawów, w rowach z wodą. W Polsce bardzo rzadka.

Uwagi: W lipcu 1906 roku Römer znalazł na torfowisku niedaleko Stramnicy stanowisko gałuszki kulecznicy. Roślina zajmowała tu około 3 m2, rosła na szybko wysychającym torfie, w towarzystwie innych gatunków, m.in. situ drobnego.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status CR - krytycznie zagrożony

Czerwona lista roślin - kategoria CR - krytycznie zagrożony

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
- Allgemeine botanische Zeitschrift 14,1908.
- Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Wyd. 1912


gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka (Zielnik darłowski - Römer 1906); W. Müller, 1912; - obecnie tu nie występuje