Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żaba wodna - Rana esculenta
Rodzina: żabowate - Ranidae


Żaba wodna
Dł. ciała do 12 cm. Grzbiet ma zabarwienie zielone (przeważnie trawiastozielone, rzadziej oliwkowozielone, żółtozielone), czekoladowobrązowe do brązowoszarego. Na tym tle występują bardziej lub mniej wyraźne czarne plamy (rzadziej o kolorze brązowym, ciemnoszarym). Wzdłuż linii grzbietu ciągnie się często jasnozielona smuga. Po bokach ciała znajdują się wyraźne jasnozłocistobrązowe fałdy skórne. Zamieszkuje większe, obficie zarośnięte roślinnością stawy, starorzecza, stawy rybne, rzadziej można ją spotkać nad brzegami rzek. Żaba wodna pędzi wodno-lądowy tryb życia. Przeważnie przesiaduje na brzegu zbiornika wodnego. W razie niebezpieczeństwa skacze do wody, ukrywając się wśród roślinności i korzeni na dnie zbiornika. Jest bardzo czujna i szybka. Doskonale pływa, a na lądzie porusza się długimi skokami. Jest aktywna głównie za dnia.
W okresie godowym wydaje charakterystyczny skrzeczący głos, wzmocniony dzięki dużym pęcherzom głosowym.

Rana esculenta complex (kompleks żab zielonych) - nazwą tą określa się trzy gatunki z podrodzaju żab zielonych: żabę śmieszkę, żabę jeziorkową i żabę wodną. Rozróżnienie tych trzech gatunków jest bardzo trudne, a dodatkowo jeden z nich (żaba wodna) jest naturalnym mieszańcem dwóch pozostałych. Dlatego często określa się je jako "żaby zielone" bez wskazania gatunku.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Głos Głos


Kołobrzeg:Ekopark Wschodni, staw w Parku Fredry, staw Stokrotka
gm. Dygowo:Torfowisko Stramniczka
gm. Rymań:Mokradło koło Dębicy