Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pawężnica psia - Peltigera canina Willd.
Rodzina: pawężnicowate - Peltigeraceae


Pawężnica psia
Pawężnica psia
Opis: plecha listkowata, średnicy ok. 20 cm, nieregularna o odcinkach szerokości 1-2(4) cm, barwy jasnopopielatej, szarej lub brunatnoszarej, od spodu biaława i żyłkowana z długimi, mocno rozgałęzionymi chwytnikami. Na górnej stronie, głównie na brzegach, pokryte pilśnią przylegających włosków. Owocniki na końcach zwężonych odcinków, barwy brunatnej, siodełkowato wygięte. Apotecja brązowe, koliste, średnicy 4-10 mm, wzniesione, osadzone na zwężonych końcach odcinków, siodełkowato wygięte, tworzą się dość rzadko.

Występowanie: występuje na glebach w miejscach osłoniętych i cienistych, najczęściej na podłożu piaszczystym lub żwirowym, słabo opanowanym przez inne rośliny. Leczniczy.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status VU - narażony

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Wyjątkowa obfitość tego porostu w Starej Żwirowni Obrockiej, mniej licznie w wyrobisku po starej żwirowni koło Bogucina
gm. Ustronie M.: Sporadycznie na wydmach szarych Korony i Zaplecza Klifu; Bagicz: nieużytek na N od drogi na Koszalin (dz. nr 11/1)