Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Tarczownica pogięta - Parmelia submontana (Nadv. ex Hale)
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Tarczownica pogięta
Tarczownica pogięta
Opis: gatunek ten tworzy plechy listkowate, zwykle duże, do 15 cm średnicy, początkowo rozetkowate, później rosnące zwykle w jednym kierunku. Odcinki plechy są taśmowato wydłużone, często mocno pogięte lub rolkowato zwinięte.

Występowanie: jest gatunkiem submediterrańskim o stanowiskach położonych w zasięgu wpływu klimatu suboceanicznego. Występuje na rozproszonych stanowiskach głównie w zachodniej części Europy. W Polsce występuje na kilkunastu poznanych stanowiskach w górach oraz północnych regionach kraju. Tarczownica pogięta rośnie na korze drzew liściastych, rzadziej iglastych, w lasach i przy drogach, w miejscach zacienionych i o dużej wilgotności powietrza, często na epifitycznych mszakach.
Jest taksonem ginącym w Polsce i zagrożonym w obrębie całego swojego zasięgu występowania.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status VU - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Budzistowo: las k/Starego Miasta