Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Muchołówka mała - Ficedula parva

Rodzina: muchołówkowate - Muscicapidae

Muchołówka mała

Gatunek wschodni - azjatycki i wschodnioeuropejski. W Polsce to ptak nieliczny lub bardzo nieliczny. Przylot w pierwszą połowę maja, odlot ma miejsce od sierpnia do drugiej dekady września.
Samiec ubarwieniem bardzo podobny do rudzika, od którego różni się tym, że czerwień piersi nie sięga oka, a brzegi ogona są białe.

Występuje przede wszystkim w dużych kompleksach leśnych, zasiedlając dojrzałe (z reguły ponad 80-100-letnie), cieniste drzewostany liściaste i mieszane, głównie grądy (drzewostany ze znacznym udziałem dębu, lipy lub graba) i buczyny. Istotne znaczenie dla jej występowania mają martwe, stojące drzewa. Jest typowym gatunkiem wnętrza lasu.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski


Kołobrzeg: Ekopark Wschodni (30.05.2010 r. w lesie na południe od grobli ), lęgowa w 2014 i 2021 r.
gm. Ustronie M.: Las Kołobrzeski