Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Przepiórka - Coturnix coturnix

Rodzina: trznadlowate - Emberizidae

Przepiórka

Średni ptak wędrowny, mniejszy od gołębia. Przeloty w V i VIII - IX. Pierwotnym siedliskiem przepiórki jest step. Obecnie występuje na żyźniejszych polach, zwłaszcza w uprawach zbóż, także na łąkach, gdzie rośnie gęsta, wysoka trawa oraz rozproszone krzewy. Gniazduje też w miejscach wilgotnych i na torfowiskach. Pokarmem przepiórki są nasiona i zielone części roślin, owady i inne bezkręgowce, zbierane na ziemi i wygrzebywane z gleby.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; VU - narażonyKołobrzeg: Trawiaste łąki przy ul. Wschodniej (obs. 2009 r.), lęgowa w Dolinie Stramniczki oraz na łąkach przy Parsęcie