Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Rożeniec - Anas acuta

Rodzina: kaczkowate - Anatidae

Rożeniec

Długość ciała: 51-57 cm. Kaczka zasiedlająca podmokłe łąki i tereny zalewowe. W Polsce coraz rzadsza, będąca ptakiem ginącym. Skrajnie nieliczny ptak lęgowy, 40-60 par. Ptak wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; EN - zagrożony

Kołobrzeg: Obserwowany na przelotach w Ekoparku Wschodnim - na Kanale Drzewnym (2006), Ekopark Wschodni (8.11.2015)