Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Koza pospolita - Cobitis taenia

Rodzina: piskorzowate - Cobitidae

Koza

Kózka. Ciało pokryte małymi łuskami. Dł. ciała 8-10 cm. Występuje w czystych wodach płynących i w przybrzeżnej strefie jezior o piaszczystym lub mulistym dnie. Za dnia zagrzebana w piasku, na żer wychodzi nocą. Tarło IV-VI.

Gatunek wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty częściową ochroną gatunkową Czerwona lista ptaków; DD - o słabo rozpoznanym statusie

Kołobrzeg: Ekopark Wschodni
gm. Dygowo: Rzeka Pyszka ( na podstawie notatki prasowej z 24.07.2014)