Wstecz

Gmina Siemyśl

A. Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Trzynik - park zabytkowy 40 m od pałacu Klon srebrzysty 340 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 08.09.1992r.
2. Trzynik - na byłym cmentarzu ewangielickim przy drodze Trzynik - Drozdowo Lipa drobnolistna
Buk zwyczajny
Jesion wyniosły
Lipa drobnolistna
Dęby szypułkowe 2 egz.
Dąb szypułkowy
573
425
395
347
334, 303
397
Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 08.09.1992r.
3. Białokury - przy pałacu w parku zabytkowym Dąb szypułkowy odm. stożkowa - 2 egz. 346, 340 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 08.09.1992r.
4. Nadl.Gościno oddz.211b leśn. Trzynik (Jez.Kamienica - 500 m NW) Kamień narzutowy Gnejs oczkowy wys. nad ziemią 1,9 m, dł.4,4 m, szer.2,4 m 1190 Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
5. Nadl.Gościno oddz.211b leśn. Trzynik (Jez.Kamienica - 500 m NW) Kamień narzutowy Gnejs szary wys. nad ziemią 0,1 m, dł.3,0 m, szer.2,5 m. 840 Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
6. Nadl.Gościno oddz.211b leśn. Trzynik (Jez.Kamienica - 500 m NW) Kamień narzutowy 1200 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
Nie istnieje

B. Proponowane pomniki przyrody

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Charzyno - przy zabudowaniach rolnika Dąb szypułkowy 444  
2. Niemierze - stary cmentarz przykościelny Jesiony wyniosłe 330, 333  
3. Kędrzyno - park podworski Klon jawor 338  
4. Unieradz - stary cmentarz przykościelny Lipa drobnolistna 380  
5. Wszemierzyce (Marianówek)
- park podworski
Modrzew europejski 320  
6. Siemyśl - cmentarz Żywotniki zachodnie 150, 170, 175  
7. Trzynik Dęby szypułkowe 468, 407  
8. Aleja z Trzynika
w kierunku Gościna
Buk zwyczajny 398  
9. Stary cmentarz przy drodze polnej Nieżyn - Niemierze Lipa drobnolistna 540 Propozycja autora


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]