Wstecz

Gmina Siemyśl

A. Gatunki roślin objęte ochroną prawną

Bagno zwyczajne- Ledum palustre
Bobrek trójlistkowy- Menyanthes trifoliata
Cis pospolity- Taxus baccata
Grzybienie białe- Nymphaea alba
Kocanki piaskowe- Utricularia vulgaris
Kukułka plamista- Dactylorhiza maculata
Podrzeń żebrowiec- Botrychium matricariifolium
Wiciokrzew pomorski- Lonicera periclymenum

B. Gatunki roślin wymarłe na terenie gminy Siemyśl

Bagnica torfowa- Scheuchzeria palustris
Jabłoń jagodowa- Malus baccata
Rosiczka okrągłolistna- Drosera rotundifolia
Turzyca bagienna- Carex limosa
Wrzosiec bagienny- Erica tetralix
Żurawina drobnolistkowa- Oxycoccus microcarpus


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]