Wstecz

Gmina Siemyśl

Gatunki roślin objęte ochroną prawną

Bagno zwyczajne- Ledum palustre
Bobrek trójlistkowy- Menyanthes trifoliata
Cis pospolity- Taxus baccata
Grzybienie białe- Nymphaea alba
Kocanki piaskowe- Utricularia vulgaris
Kukułka plamista- Dactylorhiza maculata
Podrzeń żebrowiec- Botrychium matricariifolium
Wiciokrzew pomorski- Lonicera periclymenum

Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]