Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nocek rudy - Myotis daubentoni

Rodzina: mroczkowate - Vespertilionidae

Nocek rudy

Nietoperz. Silnie związany z wodami, w ciągu lata żeruje m. in. nad wodami. W czasie żerowania zatacza koła nad wodą, co w połączeniu z białą barwą brzucha pozwala go łatwo zidentyfikować w locie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Zdjęcie ze strony:
http://julia.univ.gda.pl/~mroczek/gatunki.php

Literatura:
- Wojtaszyn G., Stephan W., Rutkowski T. 2001. Nietoperze zimujące w schronach w Kołobrzegu (1998>2001). Studia Chiropterologica, 2: 75>79.


Kołobrzeg:Ekopark Wschodni, Park Dąbrowskiego; schrony na stadionie ( regularnie zimują w ostatnich latach - kilkadziesiąt osobników)