Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nornica ruda - Clethrionomys glareolus

Rodzina: chomikowate - Cricetidae

Nornica ruda

Prowadzi zmierzchowo - nocny tryb życia, ale wychodzi również za dnia w poszukiwaniu pokarmu. Należy do gatunku osiadłego, podziemne korytarze z kryjówkami wykonuje w bezpośredniej bliskości pożywienia i kopców, zwykle pod drzewami oraz leżącymi pniami drzew (możliwość bezpiecznego i szybkiego schronienia się w razie niebezpieczeństwa). Jest ssakiem płochliwym.
Zamieszkuje prawie wszystkie typy lasów oraz śródpolne zarośla. Najchętniej wybiera wilgotne, porośnięte krzewami biotopy. Przebywa w bezpośredniej bliskości kopców, pod olchami oraz leżących pni drzew. W miejscach odsłoniętych przebywa rzadziej.

Uwaga: schwytana w Kołobrzegu w 1928 r i zdeponowana w Muzeum Zoologicznym im. Humboldta w BerlinieKołobrzeg:Ekopark Wschodni
Ustronie M.:Kołobrzeski Las