Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wilk szary - Canis lupus

Rodzina: psowate - Canidae

Wilk szary

Jako gatunek o skłonnościach terytorialnych potrzebuje dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km kw., ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy. Wilk jest wytrwałym wędrowcem, jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km.

Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. W sprzyjających warunkach chętnie zjadają ryby. Przy braku pożywienia, lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane.

Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona księga zwierząt; kategoria NT - niższego ryzyka

Wymagane jest utworzenie strefy ochronnejgm. Gościno:Widziany wielokrotnie w lasach w okolicach Gościna
gm. Rymań:Wataha zlokalizowana w lasach koło Rymania (2013 r.) - na podstawie doniesień medialnych (Atlas ssaków Polski: http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Katalog.aspx)