Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wiewiórka pospolita - Sciurus vulgaris

Rodzina: wiewiórkowate - Sciuridae

Wiewiórka pospolita

Liczebność populacji europejskiej malejąca (głównymi przyczynami spadku liczebności są: fragmentacja siedlisk oraz konkurencja z wiewiórką szarą); liczebność populacji w Polsce - nieznana. Ponieważ gatunek wymaga starych dziuplastych drzew (W LASACH IGLASTYCH) należy takie pozostawiać w lasach gospodarczych w trakcie ich wycinki tak aby przypadało co najmniej kilka takich drzew na 1 hektar; nie należy też niszczyć i usuwać leszczyny (Corylus avellana) z lasów i ich skrajów, gdyż orzechy laskowe stanowią ważny składnik pokarmu wiewiórki.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona księga zwierząt; kategoria LC - bliski zagrożenia, niższego ryzykaKołobrzeg:Ekopark Wschodni, park im. A.Fredry; w 2021 r. notowana w rejonie Mirocic.
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las