Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Aster solny - Aster tripolium L.
Rodzina: astrowate - Asteraceae


Aster solny
Aster solny
Aster solny

Halofit obligatoryjny. Występuje w siedliskach o dużej zawartości soli. Osiąga wysokość do 1 m. Liście dolne eliptyczne, na krótkich ogonkach, górne wydłużone, siedzące. Kwitnie w miesiącach lipiec - wrzesień. Korzenie posiadają komory powietrzne, będące przystosowaniem do bytowania w glebie ubogiej w tlen.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU (narażony)

Czerwona lista roślin (2016); status VU (narażony)

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V (narażony)

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty. Obecnie tu nie występuje (Bosiacka 2001); ponownie potwierdzony - rośnie pojedynczo w rowach przydrożnych w kompleksie ogrodów działkowych wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ul. Artyleryjskiej (Ziarnek 2014);
Solniska na W od ul. B.Krzywoustego - licznie.
W dwóch miejscach na Owczym Bagnie (Dylawerski 2009) - niepotwierdzone (Ziarnek 2014);
gm. Kołobrzeg:Słonawa - solnisko między Kołobrzegiem a Budzistowem (Ziarnek 2014; Bosiacka, Stachowiak 2007);

Zasięg Aster tripolium wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego w Polsce.
Objaśnienia: 1 - stanowiska historyczne (1980-2012), 2 - stanowiska potwierdzone, 3 - nowe stanowiska (2013)
Magdalena Lazarus & Katarzyna Wszałek-Rożek

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL