Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Babka pierzasta - Plantago coronopus L.
Rodzina: babkowate - Plantaginaceae


Babka pierzasta
Babka pierzasta

Ma charakterystyczne, pierzasto podzielone blaszki liściowe. Łodyga o wysokości 5-40 cm. Jest wzniesiona lub podnosząca się, górą silnie owłosiony, obła i bez bruzd. Kwitnie od czerwca do września.
Z kilku znanych w Polsce w przeszłości stanowisk, obecnie zachowało tylko jedno: na słonawach na północ od wsi Karsibór, u nasady i w środkowej części Karsiborskiej Kępy. Roślina bardzo rzadka.
Okazy zachowane w zielniku darłowskim pochodzą z lipca 1906 roku i były zebrane w Kołobrzegu przez Fritza Römera (zdjęcie dolne). Opublikowano w "Słupskie Prace Biologiczne 6 - 2009".

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status CR - krytycznie zagrożony

Czerwona lista roślin; status CR - krytycznie zagrożony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
- Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan - NIEZNANE ZBIORY ZIELNIKOWE KARLA FRIEDRICHA KOHLHOFFA I FRITZA RÖMERA Z TERENU POMORZA, Słupskie Prace Biologiczne 6 - 2009Kołobrzeg:Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty. Obecnie tu nie występuje. Nie jest wykluczone znalezienie jej na solniskach koło Budzistowa

Stanowiska Plantago coronopus w Polsce (wg. Piotrowskiej 1988, zmienione): A - Karsibór, B - Świnoujocie, C - Dziwnów, D - Kołobrzeg, E - Darłowo, F - Gdańsk-Nowy Port, G - Gdańsk-Westerplatte, H - Gdańsk-Przymorze
1 - główne rzeki, 2 - granica państwa, 3 - współcześnie istniejące stanowisko naturalne, 4 - historyczne stanowisko naturalne, 5 - nowe stanowisko antropogeniczne, 6 - historyczne stanowisko antropogeniczne