Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Babka nadmorska - Plantago maritima L.
Rodzina: astrowate - Asteraceae


Babka nadmorska

Wysokość 15 - 40 cm. Liście równowąskie, szerokie na 2-6 mm, szarozielone, mięsiste, w nasadzie pochwiaste, całobrzegie, rzadziej bardzo słabo i odlegle ząbkowane. Kwitnie od VI-X. Roślina rzadka.
Występuje w zbiorowiskach halofilnych na tzw. słonawach czyli słonych łąkach. Halofit obligatoryjny.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU (narażony)

Czerwona lista roślin (2016); status VU (narażony)

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V (narażony)

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg:Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty. Obecnie tu nie występuje (Bosiacka 2001); Solniska na W od ul. B.Krzywoustego
gm. Kołobrzeg:Słonawa; łąki koło przystani w Dźwirzynie (dz. nr 689-692, 726-728 a także pojedynczo w obrębie działek 699-700, 728); dz. 692 (Ziarnek 2014);

Zasięg Plantago maritima wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego w Polsce.
Objaśnienia: 1 - stanowiska historyczne (1980-2012), 2 - stanowiska potwierdzone
Magdalena Lazarus & Katarzyna Wszałek-Rożek

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL