Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Czworolist pospolity - Paris quadrifolia L.
Rodzina: melantkowate - Melanthiaceae


Czworolist pospolity
Czworolist pospolity

Roślina roczna. Jest to gatunek pospolity na terenie całej Polski lecz w okolicy Kołobrzegu nieczęsty. Preferuje gleby głębokie i zasobne w składniki mineralne. Rośnie w podmokłych lasach liściastych i mieszanych. Wszystkie części rośliny są trujące. Liście u szczytu łodygi cztery, bezogonkowe, ułożone okółkowo. Kwitnie w maju. Owocem wielonasienne, niebieskoczarne jagody o średnicy 1 cm. Nasiona brunatne, o prawie półkolistym kształcie, roznoszone przez ptaki.

Roślina cenna dla Pomorza Zachodniego.Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz. 2f, buczyny w oddz. 8a,c (teren Ekoparku Wschodniego)
gm. Kołobrzeg: Bardzo rzadki - brzeziny bagienne - brzezina na S od Samowa oddz. 230 a
gm. Ustronie M.: Klify, Kołobrzeski Las oddz. 41 - buczyna, oddz. 18c, 19b; oddz. 332Bd - oles E od Rusowa; oddz. 332Bf,a - niski grąd E od Rusowa
gm. Gościno: Lubkowice, Pławęcino