Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Kruszczyk rdzawoczerwony - Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Rodzina: storczykowate - Orchidaceae


Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk rdzawoczerwony

Łodyga od 10-80 cm, czerwonawo zabarwiona, górą krótkoowłosiona.Liście zielone z czerwoną nerwacją, po spodniej stronie kolor może wpadać w odcień purpurowy, 4-9 na pędzie, rozmieszczone naprzeciwlegle. Kwiatostan wielokwiatowy, raczej luźny, 4-25 cm. Kwiaty różowopurpurowe do brunatnopurpurowych, wonne, na krótkich szypułkach. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Preferuje siedliska otwarte lub umiarkowanie zacienione. Rośnie przeważnie w lasach liściastych, głównie w ciepłolubnych buczynach, w borach sosnowych lub mieszanych, w zaroślach, na trawiastych zboczach oraz na wydmach i klifach, na glebach świeżych lub suchych, na różnych podtypach rędzin lub na glebach piaszczystych, o odczynie obojętnym do zasadowego.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Wydmy szare w Ekoparku Wschodnim na W od grobli na wysokości Podczela II
gm. Kołobrzeg: Wydmy szare E od Dźwirzyna; oddz. 206b Nadl. Gościno (Pr. Ochr. Przyr. 2006);
gm. Ustronie M.: Las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego; Na wydmach licznie na północ od Wieniotowa (Ziarnek 2014); nielicznie na zachód od Sianożęt i na wschód od Ustronia Morskiego (las na wydmach) (Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004); pomorski las mieszany na wydmach w północno wschodniej części Ustronia Morskiego (Bosiacka i in. 2004);