Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Mietlica nadmorska - Agrostis stolonifera L. ssp. prorepens Koch
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Mietlica nadmorska

Występuje w miejscach zasolonych.Kołobrzeg: Bardzo rzadki; solniska; nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty (Piotrowska 1974) - na tym stanowisku obecnie nie występuje; Owcze Bagno, solnisko na W od ul. B. Krzywoustego