Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pływacz drobny - Utricularia minor L.
Rodzina: pływaczowate - Lentibulariaceae


Pływacz drobny

Nieczęsty. Młaki, torfowiska. Poszczególne gatunki pływaczy różnią się między sobą jedynie wielkością i stopniem pierzastości liści. Ulistnienie jest zawsze skrętoległe, a z każdego węzła wyrastają po dwa liście.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Gościno: Torfowisko Robuń III
gm. Rymań: Melno II