Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Sit skupiony - Juncus conglomeratus L.
Rodzina: sitowate - Juncaceae


Sit skupiony

Kwiatostanem jest gęsta, kulista wierzchotka szczytowa. Wygląda na boczną. Porasta podmokłe łąki i pastwiska na glebach ciężkich i słabo przewietrzanych.Kołobrzeg: Solniska na Owczym Bagnie, podmokłe łąki trzęślicowe koło Podczela II
gm. Kołobrzeg: Rozproszony - rowy odwadniające na łąkach; brzegi oczek wodnych; torfowiska przejściowe; młaki; wilgotne łąki; zbiorowiska szuwarowe - rów na łące blisko ocz. wod. nr XVII w Niekaninie; oczko wodne k/Grzybowa; torfowisko przejściowe i młaki k/Korzyścienka; wilgotne łąki i szuwary k/Grzybowa
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b
gm. Gościno: Dargocice