Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Śnieżyca wiosenna - Leucojum vernum L.
Rodzina: amarylkowate - Amaryllidacae


Śnieżyca wiosenna

Roślina ta ma 6 działek okwiatu prawie jednakowej długości, z żółtozieloną plamą blisko szczytu. Na łodydze 1 lub 2 dzwonkowate kwiaty długości do 25 mm, zwisające swobodnie. Liście są odziomkowe, równowąskie długości 20 - 30 cm i szerokości 1 cm. Śnieżyce można spotkać w lasach łęgowych i górskich, oraz na wilgotnych łąkach, zwłaszcza na glebach wapiennych. Występuje przeważnie w dużych skupiskach. Kwiaty tej trującej rośliny zwanej śniegułką, pachną intensywnie. Są zapylane przez owady. Oprócz tego gatunku występuje śnieżyca letnia, która kwitnie nieco później.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Park przy kinie Kalmar, park Żeromskiego, cmentarze, ogródki, przychacia
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 44c, skraj lasu w oddz. oddz. 56cx; kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu; Rusowo - przy płocie przy parku; Rusowo - przydroże