Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Włosienicznik skąpopręcikowy - Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch
Rodzina: jaskrowate - Ranunculaceae


Włosienicznik skąpopręcikowy [ syn. Ranunculus trichophyllus]

Liście podwodne ogonkowe, sztywne, owalne w zarysie, pocięte nitkowato, o odcinkach wszechstronnie skierowanych, po wyjęciu z wody nie skupiające się pędzlowato. Płatki korony szerokojajowate. Pręcików 10-20, dłuższych od słupków. Miodnik w postaci jajowatego dołka. Dno kwiatowe pokryte szczecinkami. Słupki owłosione. Owoc pokryty na grzbiecie licznymi szczecinkami.
Rośnie w wodach stojących. Kwitnie od maja do sierpnia.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślingm. Kołobrzeg: Rzadki - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe - ocz. wod. nr VI 1,4 km na S od Drzonowa; ocz. wod. nr II w Karcinie; ocz. wod. nr XXI, XXIII koło Kądzielna; ocz. wod. nr XX, XVIII na pd od Stramnicy; ocz. wod. nr XI w Starym Mieście, Oczko śródpolne - Stary Borek, Oczka śródpolne - Niekanin; Rów k. Głowaczewa
gm. Ustronie M.: Bardzo rzadki; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe - oczko nr XXIV - Ustronie M., rów wokół torfowiska w Kukini (Kopuła)