Wstecz

Gmina Rymań

Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Leszczyn: przy drodze polnej (dz.nr. 400/2). Dąb szypułkowy 380 Nie odnaleziony
2. Drozdowo: przy drodze Gościno - Gorawino, koło szkoły, na prywatnej posesji nr 10 Dąb szypułkowy 463  
3. Drozdowo: zabytkowy park Dąb czerwony 350  
4. Drozdowo: zabytkowy park Dąb szypułkowy 430  
5. Ledowo, oddz.404i, Leśn.Gorawino Buk zwyczajny 438 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
6. Ledowo, oddz.412b Leśn.Gorawino Lipa drobnolistna 485 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
7. Ledowo, oddz.404j Leśn.Gorawino Buk zwyczajny 588  
8. Małobór: nad rzeczką Wkra, ok 50 m od przepustu drogowego, dz. nr 2 obr. 79 Dąb szypułkowy 385  
9. Małobór: na E od folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Dąb szypułkowy 390  
10. Małobór: na terenie parku przy folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Grupa drzew:
17 szt grabów pospolitych
4 szt buków zwyczajnych
16 szt dębów szypułkowych

100 - 190
190 - 390
200 - 545
 
11. Małobór: przy drodze między polem a pastwiskiem, na E od folwarku, dz. nr 6 obr. 79 Grupa drzew:
6 szt dębów szypułkowych
405, 405, 400, 360, 300, 320  
12. Rymań: skrzyżowanie ul.Szkolnej i Koszalińskiej, dz. nr 265/3 posesja prywatna Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 338 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
13. Rymań: pola uprawne - dz. nr 1 na NE od zabytkowego pałacu. Dąb szypułkowy 470  
14. Rymań: przy zabytkowym pałacu Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 315  
15. Rymań: NW od zabytkowego pałacu Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 320  
16. Rymań: koło restauracji "Polonez", ul.Koszalińska Dąb szypułkowy 360  
17. Rymań: 50 m od szosy Koszalin - Szczecin, Nw od zabytkowego pałacu Dąb szypułkowy 380  
18. Nadl. Gościno, oddz. 527j Leśn. Rzesznikowo Dąb szypułkowy "Bogusław" 680 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
19. Rymań: na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej Grupa drzew:
4 szt dębów czerwonych
328, 326, 302, 272  
20. Rymań: obok zabytkowego parku na polach uprawnych, ok. 200 m od szosy Koszalin - Szczecin Grupa drzew:
15 szt dębów szypułkowych
285, 450, 410, 290, 340, 310, 405, 300, 335, 240, 297  


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]