Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Modrzewnica zwyczajna - Andromeda polifolia L.
Rodzina: wrzosowate - Ericaceae


Modrzewnica zwyczajna

[ Modrzewnica północna ]
Rzadki gatunek torfowisk mszarnych. Krzewinka, która podobnie jak i inne z tej rodziny żyje w symbiozie z grzybem, którego strzępki przerastają roślinę, dochodząc aż do okrywy nasienia. Jej beczułkowate, różowe kwiaty przystosowane są do odwiedzin zapylających je owadów o długich narządach gębowych. Kwitnie w czerwcu i lipcu, liście zimozielone. Gatunek charakterystyczny dla torfowisk wysokich i przejściowych. Zaliczany do reliktów glacjalnych.

Objęty częściową ochroną gatunkową; (od 1.03.2015 r.)

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślingm. Kołobrzeg: Brzezina bagienna oddz. 207 a/c, 208 f (Bosiacka i in. 2002); oddz. 207a,c, 208d, 210-211 (Ziarnek 2014; Pr. Ochr. Przyr. 2006); 212b,d (Ziarnek 2014);
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka, Torfowisko Gąskowo
gm. Gościno: Dargocicki Mszar, Torfowisko Robuń I, Torfowisko Robuń II, Robuń 1,1 km S
gm. Rymań: Starnińskie Brzeziny, Torfowiska koło Kinowa, Torfowisko Melno, Torfowisko Popiele I

Modrzewnica zwyczajna