Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wrzosiec bagienny - Erica tetralix L.
Rodzina: wrzosowate - Ericaceae


Wrzosiec bagienny

Gatunek atlantycki. Pokrój wielce podobny do rosnącej także wzdłuż wybrzeża Bałtyku bażyny czarnej. 15-45 cm wys. Kwitnie czerwiec-październik. Duża liczba stanowisk, ale głównie zgrupowanych w jednym regionie. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się zanikanie stanowisk i pojawianie się nowych. Gatunek z izolowanymi populacjami narażonymi na wyginięcie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU- narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślingm. Kołobrzeg: Bór Wrzoścowy (oddz. 204a oraz 100 m na zachód od oddz. 204f) (Ziarnek 2014; Bosiacka 2003b); Brzezina Bagienna (oddz. 207c, 208g, 210a,b,c, 211b, 212b,d Nadl. Gościno) (Ziarnek 2014; Bosiacka 2003a,b), oddz. 204a, 207a,c, 208d, 210, 211 Nadl. Gościno (Bosiacka i in. 2002; Pr. Ochr. Przyr. 2006); Stary Borek: 0,5 km na wschód; Samowo: 1,5 km na SW; Obroty: 1 km na NE (Jasnowska, Jasnowski 1979); Łąki trzęślicowe na północny zachód od Grzybowa - dz. 49/104-49/109, 49/13, 49/45, 49/66 (Ziarnek 2014; Grynia 1964);
gm. Ustronie M.: Kopuła, mszar Rusowo 1 km E - nie potwierdzone ; oddz. 62c Nadl. Gościno (Progr. Ochr. Przyr. 2006)
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka, jeszcze w latach 90-tych występował na Torfowisku Gąskowo
gm. Gościno: Pobłocie Małe: 1,8 km S (oddz.125k)
gm. Rymań: Torfowisko Bukowo, Starnińskie Brzeziny, Torfowiska koło Kinowa, Melno II, Torfowisko Popiele I, Mszar Bukowo

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL
Zasięg wrzośca bagiennego - wg Waltera i Straki [bibl.19]