Wstecz

Gmina Dygowo

Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Stojkowo, przy drodze do Kukini na "łuku" Dąb szypułkowy 410 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
2. Dygowo, przy dworcu PKP Buk pospolity
Lipa drobnolistna
Topola biała
425
416
614
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
Wykreślona
3. Jazy, przy drodze na "łuku" Dąb szypułkowy 320 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
4. Jazy Topola biała, 2 egz. 385-445 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
5. Skoczów, na terenie parku Dąb szypułkowy
Jawor klonolistny
Topola biała
Topola kanadyjska
Platan klonolistny
Jodła biała - 3 egz.
Sosna czarna
Świerk kłujący - 3 egz.
Grab - 3 egz.
350
340
308
620
388
210, 342, 205
320
256, 188, 238
261, 265, 190
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
6. Wrzosowo, cmentarz przy kościele Lipa drobnolistna 410 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
7. Wrzosowo-park Dąb szypułkowy 461 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
8. Pustary - na starym kurhanie na wzgórzu Lipa drobnolistna 480 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
9. Pustary Buk pospolity
Świerk biały
Buk czerwonolistny
Dąb szypułkowy 5 egz.
Grab pospolity
Modrzew eur. - 3 egz.
253
230
360
230 - 435
225
360, 278, 325
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
Św.b. zniesiony
10. Świelubie, okala wejście do kościoła Bluszcz pospolity 63 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
11. Włościbórz, wzdłuż drogi powiatowej nr 107 Dąb szypułkowy, aleja 107 drzew   Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
12. Włościbórz "Chybkie" na wzgórzu "kurhanie" oddz (126h) zm. 125 Nadl. Gościno Sosna - 3 egz. 348, 260, 265 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
13. Kłopotowo, oddz 89a Nadl. Gościno Buk pospolity 410 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
14. Kłopotowo, na posesji Kościoła Dąb szypułkowy Barnim, 600- letni 680 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
15. Kłopotowo, na posesji Kościoła Lipa drobnolistna
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
470
370
470
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
16. Kłopotowo Dąb szypułkowy
Buk czerwony (purpurowy)
483
396
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
17. Kłopotowo Dąb szypułkowy 370 Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
18. Kłopotowo-nad stawem Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
475
500
580
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
19. Bardy, przy drodze do Miechęcina Dąb szypułkowy 600 Brakuje
20. Miechęcino, teren parku przypałacowego Buk pospolity
Świerk kłujący
485
273
Dz.U. Woj. Zach. nr 31/01 poz 2802
21. Łykowo Dąb szypułkowy "Jan" 24.06.2017


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]