Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Smolucha świerkowa - Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.
Rodzina: pniarkowate - Fomitopsidaceae


Smolucha świerkowa
Owocnik: kapelusz szerokości 5-20 cm, ciemnoczerwonobrązowy, z czarnobrązowymi promienistymi paskami. Zewnętrzna krawędź przyrostowa jaśniejsza, rdzawożółtawa. Powierzchnia aksamitno filcowata, w miejscach czarniawych smolisto posklejana, promieniowo pomarszczona. Rurki białoochrowe, z drobnymi porami (4-6 na 1 mm). Miąższ za młodu białawy, później korkowobrązowawy, łykowato elastyczny. Zarodniki 5-6 x 2-2,5 µm.

Występowanie: VIII-X; na pniakach i martwych pniach drzew iglastych, zwłaszcza świerków; dość rzadka.

Czerwona lista grzybów; status V - narażony na wymarcie.

Literatura:
- Ewald Gerhardt - "Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik"

Publikacje:
- Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

gm. Kołobrzeg: Budzistowo: las k/Starego Miasta (17.01.2011); Stare Miasto - Łozowiska (21.03.2018), bór nadmorski k/Grzybowa (14.09.2012)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 18b (22.09.2012), oddz. 14b - na modrzewiu (10.09.2013), oddz. 35a (11.10.2013)