Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Soplówka bukowa - Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers.
Rodzina: soplówkowate - Hericiaceae


Soplówka bukowa
[ Soplówka gałęzista ]
Owocnik: owocnik średnicy 10-30 cm, koralowato rozgałęziony; krótka gruba podstawa rozdziela się na wiele cieńszych gałązek z gęstymi pęczkai miękkich kolców pokrytych hymenium, kierujących się w dół, długich do 1 cm i 1-3 mm grubych. Owocniki białe do kremowych, później ochrowożółtawe.

Występowanie: VIII-X; w lasach bukowych, łęgowych, rzadziej mieszanych i parkach, zwłaszcza na starych przewróconych pniakach lub zmurszałych pniach drzew liściastych, zwłaszcza buków, rzadziej również na dębach, brzozach i innych liściastych. Zaliczana do reliktów puszczańskich.

Uwaga: znalezienie tego pięknego grzyba jest niezwykłym przeżyciem.

Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista grzybów; status V - narażony

Literatura:
- Ewald Gerhardt - "Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik"
- Pavol Skubla - "Wielki Atras Grzybów"

Publikacje:
- Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 3


Kołobrzeg: W zachodniej części Ekoparku Wschodniego na topoli (20.10.2013)

Soplówka bukowa