Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Skwer Pionierów Kołobrzegu

Skwer obejmuje teren między ulicami Sybiraków, Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych), Łopuskiego i Armii Krajowej. Pierwotnie był to rejon umocnień twierdzy, po ich likwidacji zabudowany dwoma kwartałami budynków przedzielonymi nieistniejącą ulicą Riemann Strasse. Skwer został utworzony w latach 70-tych XX w. po oczyszczeniu z ruin powojennych. Z powyższym skwerem styka się skwer 18.Marca. Przedzielone są one ulicą Sybiraków, która otrzymała tę nazwę w latach 90-tych ubiegłego wieku dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców miasta osiedlonych tu po wojnie. Dawniej była tu ul. L.Waryńskiego, która w części, od strony dworca PKS zachowała swoją dawną nazwę.
Skwer Pionierów, widok na katedrę
Skwer Pionierów, widok na katedrę

Skwer Pionierów Kołobrzegu to prawdziwy ogród dendrologiczny, który warto zwiedzić szczególnie w porze wiosny, kiedy rośliny zakwitają, lecz i w pozostałych porach roku nie brakuje tu ciekawych barw i kształtów. Różnorodność nasadzonych drzew i krzewów oraz ich wzajemna kompozycja, jest świadectwem dużej wiedzy i wyobraźni projektantów.

Rośnie na skwerze wiele oryginalnych roślin liściastych, wśród nich: grujecznik japoński, perukowiec podolski, naturalna wiśnia wonna zwana antypką i wiśnia piłkowana odm. kanzan, śliwa wiśniowa o czerwono - brązowych liściach zwana ałyczą, brzozy brodawkowate, sumak octowiec, czerwonolistna leszczyna południowa oraz drzewiasta leszczyna turecka posadzona wzdłuż ul. Sybiraków i ul. Łopuskiego.

Skwer Pionierów, ścieżka spacerowa
Skwer Pionierów, ścieżka spacerowa

Ponadto spotkać tu można kasztanowce białe, głogi o kuliście uformowanych koronach, dęby czerwone i lipy drobnolistne, klony jawory, wierzby białe, buk zwyczajny, jesion wyniosły. Jest tu młode nasadzenie tulipanowca amerykańskiego, jabłoni ozdobnej i dęby szypułkowe - posadzone tu dla upamiętnienia różnych wydarzeń i rocznic. W przyszłości, za kilkanaście lat będą urozmaicać gatunkowy skład zadrzewień, podnosząc jego atrakcyjność. Z iglastych spotkać można na skwerze: cyprysik groszkowy, jałowce, świerk kłujący, sosnę pospoltą, metasekwoję chińską, daglezję zieloną, żywotnik olbrzymi 'zebrina'
Z krzewów rosną tu: azalia pontyjska, dereń jadalny, lilak pospolity, amorfa krzewiasta.

Wymienione gatunki nie wyczerpują listy roślin drzewiastych jakie tu posadzono. Nasadzenia są stosunkowo młode. Skład gatunkowy w przyszłości może ulegać zmianie gdyż w dużej części rośliny tu rosnące nie są długowieczne.

Tablica pamiątkowa ku czci pierwszych osadników
Tablica pamiątkowa ku czci pierwszych osadników kołobrzeskich

Na rogu ulicy Sybiraków i Armii Krajowej znajduje się pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, w centrum skweru natomiast umieszczono kamień z tablicą pamiątkową ku czci pierwszych osadników kołobrzeskich, byłych zesłańców na Syberię.
Ciekawym elementem skweru jest fontanna zbudowana na wzór kwiatu lotosu zwana żartobliwie przez mieszkańców "szczękami naczelnika".
Na skwerze znajdziemy też elementy obce temu miejscu, kłujące oko swym wyglądem stoiska handlowe i punkty małej gastronomi, latem zaś cała plejada urządzeń i stoisk służących obsłudze ruchu turystycznego. Lepiej wówczas dla relaksu udać się w inne, spokojniejsze rejony miasta.

W czasie wiosennych, chłodnych ale słonecznych dni panuje na skwerze przyjemny mikroklimat. Warto przyjść tu, by ogrzać się w promieniach wiosennego słońca. Na osłoniętym od wiatru placu jest ciepło a w czasie kwitnienia roślin powietrze nasycone jest mocnym zapachem azalii pontyjskiej i róż.

Mapa: Skwer 18 - Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu
Mapa: Skwer 18 - Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu