Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji


Są to torfowiska ombrotroficzne, na których nastąpiło zakłócenie naturalnej hydrologii złoża torfowego, prowadzące do powierzchniowego wysuszenia torfu oraz zmiany składu gatunkowego. Hydrologiczna sprawność torfowiska może zostać jednak przywrócona po zastosowaniu właściwych zabiegów i istnieją uzasadnione podstawy, że odtworzenie struktury gatunkowej nastąpi w okresie do 30 lat.

W obszarze "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski" siedlisko występuje w rezerwatach "Stramniczka" i "Roby" oraz na południowy wschód od Dźwirzyna w kompleksie z brzeziną bagienną.

Obecny w kompleksie brzeziny bagiennej mszarnik z wrzoścem bagiennym ulega sukcesji sosen, jednak mimo to zachował się tu na wyjątkowo w skali kraju rozległych powierzchniach. Na kożuchu torfowców Sphagnum sp. poza masowo rosnącym wrzoścem bagiennym rosną tu licznie: wełnianka pochwowata, wrzos zwyczajny, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna i rosiczka okrągłolistna, na obrzeżach także bagno zwyczajne i woskownica europejska.


Brzezina bagienna