Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion


Są to stabilne i pionierskie zbiorowiska na wilgotnym, nagim torfie lub czasami piasku, zasiedlające odsłonięte powierzchnie głównie na torfowiskach wysokich.

Typowe gatunki roślin:
przygiełka biała, rosiczka okrągłolistna, widłaczek torfowy, wełnianka wąskolistna, torfowiec cieniutki. Na siedliskach na podłożu mineralno torfowym i humotorfie dodatkowo: przygiełka brunatna, rosiczka pośrednia, torfowiec ząbkowany oraz sit drobny i wąkrota zwyczajna.

Siedlisko występuje jedynie na niewielkich powierzchniach w granicach rezerwatów: "Roby" i "Stramniczka".

Na podstawie waloryzacji przyrodniczej NOF z 2015 r. - siedlisko blisko "spokrewnione" z wilgotnymi zagłębieniami z przygiełką białą, występującymi na torfowiskach przejściowych (kod 7140). Wyróżnione zostało w obrębie torfowiska wysokiego Dźwirzyno, gdzie zajmuje rozległą powierzchnię w jego centralnej części w kompleksie przestrzennym z mszarami wrzoścowymi. Na mszarach przygiełkowych panuje przygiełka biała, liczna jest żurawina błotna, znacznie mniej licznie rośnie turzyca dzióbkowata, rosiczka okrągłolistna i wełnianka wąskolistna.