Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Czerwończyk nieparek - Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: modraszkowate - Lycaenidae

Czerwończyk nieparek - samiec
Czerwończyk nieparek - samiec
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł 30-45 mm. U obu płci wierzch skrzydeł jest złocistoczerwony z czarnym obrzeżeniem, a spód tylnego skrzydła z silnym błękitnym nalotem. U samca w połowie długości przedniego skrzydła znajduje się niewielka czarna kropka lub krótka poprzeczna kreska. Samica jest większa od samca.

Biologia: Motyl ma jedno, a w sprzyjających sezonach dwa pokolenia w roku. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze. Pojaw motyla przy jednym pokoleniu w roku trwa od końca czerwca do końca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do początku lipca, a drugie od końca lipca do końca sierpnia.

Gąsienica żyje głównie na szczawiu lancetowatym, coraz częściej obserwowana jest także na innych gatunkach szczawiu takich jak szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy i szczaw zwyczajny.
Motyl jest aktywny w ciągu dnia, lata przy słonecznej pogodzie. Odwiedza stosunkowo wiele różnych gatunków kwiatów, preferując głównie te o barwie fioletowej i żółtej, rzadziej białej.

Występowanie: Gatunek związany jest ze środowiskami wilgotnych łąk i torfowisk niskich oraz rozmaitymi środowiskami okrajkowymi w dolinach rzek. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany jest w środowiskach suchszych, w tym także ruderalnych. Związane jest to ze składaniem jaj na innych gatunkach szczawiu rosnących w takich miejscach.

Gatunek wymieniony w załączniku II Konwencji Berneńskiej

Gatunek wymieniony załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej.

Ochrona gatunkowa: ścisła

Polska czerwona księga; LR - niższego ryzyka

Polska czerwona lista; LC - najmniejszej troski

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


Kołobrzeg: Mirocice: łąka w północnej części obszaru (27.06.2013); Owcze Bagno - obok ścieżki rowerowej (30.06.2015)
gm. Kołobrzeg: Łąka w okolicy Oczka wodnego Korzyścienko (23.08.2007)
gm. Ustronie M.: Wilgotne łąki w Kołobrzeskim Lesie (3.07.2009); Bagicz: łąka na południe od lotniska (27.06.2018)

Czerwończyk nieparek - samica