Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kałużnicowate - Hydrophilidae

Enochrus bicolor
Morfologia:

Biologia: Halofilny gatunek europejsko-azjatycki.

Występowanie: Rozmieszczony w Europie wzdłuż wybrzeży morskich od Bałtyku przez Atlantyk i Morze Śródziemne aż do Morza Czarnego, występuje również na słonawiskach wewnątrzlądowych. W rejonie Bałtyku w miarę posuwania się w kierunku wschodnim coraz rzadziej spotykany w związku ze zmniejszającym się zasoleniem morza. W Skandynawii znany tylko z południowych wybrzeży. Jest uważany głównie za gatunek preferujący biotopy solniskowe.

Czerwona lista owadów; EN - zagrożony

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, http://baza.biomap.pl
- Rafał RUTA, Mieczysław STACHOWIAK, Oleg ALEKSANDROWICZ - "Polskie Pismo Entomologiczne" VOL. 75: 359-368 30 September 2006


Kołobrzeg: Solnisko w Dolinie Stramniczki w pobliżu Budzistowa (9 VIII 2005 M.Stachowiak) - wśród glonów, w płytkich błotnistych kałużach, występujący licznie wraz z Paracymus aeneus i Ochthebius marinus