Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zgłębiec trzpiennikowiec - Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: gąsienicznikowate - Ichneumonidae

Zgłębiec trzpiennikowiec
Zgłębiec trzpiennikowiec
Morfologia: Długość ciała - samica 18-40 mm; pokładełko do 40 mm; samiec 10-20 mm. Duży gąsienicznik o czarnym ciele zdobionym charakterystycznym układem białych plam. Nadustek od czerwonobrązowego po czarny. Nogi pomarańczowe. Pokładełko samicy równe długości całego ciała. Czułki jednolicie czarne.

Biologia: Czas lotu: maj - sierpień. Pokarm: nektar, spadź. Larwy są parazytoidami larw trzpiennikowatych Siricidae ( np. Urocerus gigas ), oraz larw kózkowatych - w tym Monochamus sutor, Spondylis buprestoides i Cerambyx cerdo.
Samica po odnalezieniu żyjącej larwy trzpiennika przebija korę i drewno długim (mającym około 30 mm) pokładełkiem a następnie paraliżuje larwę i składa na niej jedno jajo. Larwa zgłębca pasożytuje na zewnątrz larwy trzpiennika, zjadając ją w ciągu 5 tygodni. Później otacza się delikatnym oprzędem, w którym na krótko przed wylotem, wiosną, przepoczwarza się. Dorosłe zgłębce żywią się nektarem i pyłkiem.

Występowanie: Lasy iglaste i mieszane. Lokalnie pospolity i bardzo liczny.

Uwaga: Podobny Rhyssa amoena nadustek ma żółty, a środkowe człony czułków u samicy są białe.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las