Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Nerecznica grzebieniasta - Dryopteris cristata (L.) A.Gray
Rodzina: nerecznicowate - Dryopteridaceae


Nerecznica grzebieniasta
Nerecznica grzebieniasta
Opis: Paproć trwała o wysokości 30-80 cm. Tworzy rozety o zróżnicowanych liściach - płonnych na zewnątrz rozety i płodnych, prosto wzniesionych, w środku. Blaszka liściowa żywozielona, podłużnie lancetowata, silnie zwężająca się w górze. Odcinki 1-go rzędu trójkątne lub lancetowate, pierzastosieczne, dolne o sercowatej nasadzie. Odcinki 2-go rzędu tęgie, zaokrąglone, na szczycie ostro piłkowane. Ogonek liściowy cienki, znacznie krótszy od blaszki, pokryty u nasady brunatnymi łuskami. Kupki zarodni duże, okrągławe.
Dojrzewanie zarodników VII-IX. Zaliczany do grupy gatunków borealno-górskich.

Występowanie: Występuje na torfowiskach, mokradłach, łęgach, olsach i śródleśnych bagnach. Na niżu w rozproszeniu, bardzo rzadka w górach.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"


Kołobrzeg: Bardzo rzadki. Młaki niskoturzycowe na Owczym Bagnie; Mirocice (Osadowski 2014): najbardziej wysunięta na północ część dz. nr 4 granicząca ze złożem borowiny
gm. Kołobrzeg: Między Grzybowem a Dźwirzynem: łąki na zachód od Grzybowa (Ziarnek 2014); torfiasta łąka koło Dźwirzyna (Żukowski 1961) - nie odnaleziony; obecnie odnaleziony na wschód od Dźwirzyna, na torfiastej łące oddz. 209b oraz na południe od wsi - między ul. Krasickiego i kanałem łączącym jez. Resko z morzem (Ziarnek 2014); łąka na W od stawów leśnych k/Grzybowa (tt 2015);
gm. Ustronie M.: Rusowo: torfiasta łąka 0,8 km na południowy wschód od wsi (Ziarnek 2014)