Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pustułka pęcherzykowata - Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Pustułka pęcherzykowata
Opis: plecha listkowata, szara do szarozielonkawej, czasem na końcach brunatno nabiegła, na dolnej stronie czarna. Odcinki przylegają do podłoża, tylko ich końce lekko odstają. Są one w środku puste, a na zakończeniach są pęknięte - wytwarzają się tam białawe soralia, w których powstają soredia (urwistki), czyli grupy komórek glonów otoczone strzępkami grzyba, służące do rozmnażania wegetatywnego.
Apotecja lekanerowe (owocniki) występują bardzo rzadko, półtrzoneczkowe lub trzoneczkowe, do 2(4) mm średnicy. Trzoneczki w kształcie lejka. Tarczki brązowe. Brzeżek plechowy cienki, trwały.

Występowanie: rośnie pospolicie na bardzo różnych podłożach i w wielu siedliskach, np. na korze drzew, gałązkach krzewów i krzewinek, na murszejącym drewnie i na skałach, w lasach i w zbiorowiskach nieleśnych. Gatunek preferujący podłoże umiarkowanie lub silnie kwaśne. Jest najbardziej pospolitym porostem listkowatym w całym kraju.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las, Mirocice
gm. Kołobrzeg: Bór wrzoścowy, Dźwirzyno Wschód - na brzozach
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las

Pustułka pęcherzykowata