Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Bąk - Botaurus stellaris

Rodzina: czaplowate - Ardeidae

Bąk

Ptak wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. Zimuje bardzo nielicznie nad wodami śródlądowymi. Bardzo trudny do zobaczenia, gdyż stale przebywa w ukryciu, zwykle tylko słyszymy jego buczący głos słyszalny nawet z odległości kilku kilometrów. Pożywienie stanowią głównie ryby, płazy, rzadziej wodne bezkręgowce.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; NT - bliski zagrożeniaKołobrzeg: Charakterystyczny dla rozległych trzcinowisk Ekoparku Wschodniego; zimą 3 os. na Solnym Bagnie - 27.01.2002 (Czeraszkiewicz, Oleksiak 2003). Podawany jako lęgowy ze starorzeczy Parsęty (POP). Lęgowy na Solnym Bagnie w liczbie od 2 (1989, 1994) do 5 par (1997, 1999) (Antczak, Mohr ed. 2006), a w 2001, 2010 i 2012 - para (E. W. Mrugowscy 2001, Mrugowski et al. 2010, 2012). Na terenie Ekoparku lęgowy nie corocznie w liczbie 1 pary (w 2014 r. brak lęgów) - z waloryzacji 2015 r.
gm. Kołobrzeg: Trzcinowiska na obszarze Ujście Błotnicy