Wstecz

[ Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Batalion - Philomachus pugnax

Rodzina: bekasowate - Scolopacidae

Batalion

Średni ptak wędrowny. Przeloty w marcu-maju i lipcu-październiku. Podczas wędrówek jest jednym z najliczniejszych siewkowców obserwowanych w Polsce. Samica wielkości kosa, samiec większy. Zamieszkuje rozległe, wilgotne łąki oraz bagna. Gniazduje na ziemi, w suchym miejscu. Pożywienie stanowią bezkręgowce, głównie owady uzupełnione pokarmem roślinnym.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt; EN - zagrożony

Czerwona lista ptaków; CR - krytycznie zagrożony


Kołobrzeg: W pobliżu ujścia Parsęty oraz na falochronach portu podczas przelotów, Ekopark Wschodni (30.04.2010)
gm. Kołobrzeg: Wybrzeże Trzebiatowskie; Korzystno: oczko śródpolne 0,6 km SW (27.06.2021)