Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kropiatka - Porzana porzana

Rodzina: chruściele - Rallidae

Kropiatka

[Kureczka nakrapiana].
Średni wędrowny ptak wodny. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Trudna do obserwacji - prowadzi bardzo skryty tryb życia. Zamieszkuje płytkie, gęsto zarośnięte zbiorniki wodne otoczone podmokłymi łąkami.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; DD - niedostatecznie rozpoznany

Kołobrzeg: Występuje w Dolinie Stramniczki oraz na Solnym Bagnie, prawdopodobnie lęgowa w Ekoparku Wschodnim (R.Kościów, I.Ratajczyk [18]).
gm. Kołobrzeg: Wybrzeże Trzebiatowskie