Wstecz

[ Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Badylarka - Micromys minutus

Rodzina: myszowate - Muridae

Badylarka

Przyjmowano, że jest pospolita na całym obszarze Polski, ale na terenie Europy obserwuje się spadek liczebności związany z nowoczesną techniką upraw, przeprowadzaniem żniw w szczycie sezonu rozrodczego badylarki, osuszaniem oraz fragmentacją siedlisk. Zamieszkuje turzycowiska, wilgotne zarośla, na polach i w lasach; brak danych i prognoz dot. liczebności w Polsce.

Objęty częściową ochroną gatunkową.

Zdjęcie: Hendrik Osadnik, z zasobów Wikimedia Commons, na podstawie licencji GNU Free Documentation.Kołobrzeg:Solne Bagno w Ekoparku Wschodnim, Owcze Bagno, Dolina Stramniczki