Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Centuria pospolita - Centaurium erythraea (Rafn)
Rodzina: goryczkowate - Gentianaceae


Centuria pospolita
Centuria pospolita

Roślina dwuletnia, dorastająca do 50 cm. Łodyga prosta, naga, czterokanciasta, rozgałęziona zazwyczaj tylko u góry. Liście siedzące i obejmujące łodygę, podłużnie jajowate lub lancetowate, 3-5-nerwowe, przynajmniej górne zaostrzone. W pierwszym roku wyrastają tylko liście odziomkowe, zebrane w różyczkę tuż przy ziemi. Są dość duże (do 4 cm długości i 2 cm szerokości), kształtu odwrotnie jajowatego, tępo na końcu zaostrzone. W drugim roku rozwijają się: łodyga i liście łodygowe, węższe. Dolne liście w różyczce zachowanej jeszcze w okresie kwitnienia.
Kwitnie VII-IX. Kwiaty osadzone na krótkich szypułkach, zebrane w gęste kwiatostany (podbaldachy). Zaopatrzone są w podkwiatki. Pięciopłatkowa korona, barwy różowej, ma płatki zrośnięte w rurkę, a ich zaostrzone końce są rozłożone. Owadopylne. Owocem jest torebka z bardzo drobnymi nasionami.
Rośnie na suchych zboczach, łąkach i pastwiskach, na skrajach lasów, na zrębach.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty (Piotrowska 1961) - na tym stanowisku obecnie nie występuje; zdegradowane łąki trzęślicowe przy drodze z Podczela II na plażę (ok.150 m od morza); Mirocice: łąki w południowej części obszaru
gm. Kołobrzeg: Nieużytki obok torów kolejowych N od Stramnicy; Błotnica: rejon dawnego poligonu wojskowego
gm. Ustronie M.: Mokradło na zapleczu klifu 100 m W od Sianożęt; Kołobrzeski Las - pobocze drogi przy stawach
gm. Gościno: Dargocice: 1 km NW - skarpa na skraju lasu nad Jez. Kamienica (oddz.219c), Gościno: odłóg 1,5 km NW (N od jeziora)

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL