Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Moczarka kanadyjska - Elodea canadensis Michx
Rodzina: żabiściekowate - Hydrocharitaceae


Moczarka kanadyjska

Bylina podwodna o łodydze unoszącej się w wodzie, długości do 3 m, często silnie rozgałęzionej, o międzywęźlach dł. do 4 cm. Zwykle ulistniona okółkowo. W okółku po 3 listki.
W Polsce moczarka rozmnaża się tylko wegetatywnie bardzo szybko zarastając zbiorniki wodne. Pochodzi z Ameryki Północnej. Sprowadzona do ogrodów botanicznych, stawów i sadzawek w połowie XIX w. rozprzestrzeniła się i zadomowiła w większej części Europy.Kołobrzeg: Rozproszony; wody (Holzfuss 1930), w Parsęcie i Kanale Drzewnym
gm. Kołobrzeg: Rozproszony - oczka wodne i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; rzeki; rowy; stawy - ocz. wod. nr VII koło Bogusławca; w rzece przy mostku w Błotnicy; II staw k/parkingu na NW od Grzybowa; rzeczka Dębosznica przy moście w Sarbi; rów na E od Karcina; Parsęta (Stare Miasto)
gm. Ustronie M.: Las Łasiński (Ziarnek 2014); Ustronie Morskie; Kukinka; Gwizd; Bagicz (Bosiacka i in. 2004);
gm. Dygowo: W starorzeczu Parsęty na wys. oddz. 184/185 Nadl. Gościno, Torfowisko Stramniczka
gm. Gościno: Parowa, Dargocice, Gościno.
gm. Siemyśl: Jez. Kamienica