Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pływacz zwyczajny - Utricularia vulgaris L.
Rodzina: pływaczowate - Lentibulariaceae


Pływacz zwyczajny

Najpospolitszy z pływaczy. Jest jedną z nielicznych w Polsce roślin mięsożernych.
Jest rośliną wodną o liściach podwodnych, podzielonych na nitkowate łatki, opatrzone drobnymi pęcherzykami - pułapkami. Pęcherzyki te zamknięte są ruchomą klapką, która w razie podrażnienia specjalnych włosków otwiera się gwałtownie do wnętrza pęcherzyka, zasysając w ten sposób wodę wraz ze znajdującymi się w pobliżu drobnymi zwierzętami wodnymi. Klapka natychmiast zamyka się szczelnie z powrotem, a uwięzione zwierzęta trawione są za pomocą enzymów wydzielanych ze ścian pęcherzyka.
Występuje przeważnie w stosunkowo ciepłych, stojących wodach rozlewisk, stawów, rowów, starorzeczy, dołów potorfowych.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożeniaKołobrzeg: Oczko śródleśne i rozlewiska w Ekoparku Wschodnim na W od grobli k/Podczela I
gm. Kołobrzeg: Na terenie łąk na S od Dżwirzyna w rowach odwadniających; Nowy Borek - zbiornik w wyrobisku; Wrzośce Grzybowskie - stawy leśne;
gm. Ustronie M.: Oczko przyleśne - Łasiński Las, oddz.14h - stawy w Kołobrzeskim Lesie
gm. Gościno: 1 km SW od Gościna (oczko W od działek ogrodowych)