Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Świbka morska - Triglochin maritimum L.
Rodzina: świbkowate - Juncaginaceae


Świbka morska

Roślina słonolubna, halofit obligatoryjny. W warunkach silnego podtopienia świbka wytwarza płytki system korzeniowy, dzięki któremu powstają wyżej wyniesione płaty, pokrywające się roślinnością. Akumulacja podłoża warunkowana obecnością świbki może pomóc chronić bioróżnorodność zagrożonych zatapianiem mokradeł nadmorskich. 15-80 cm wys. Kwitnie VI-VII.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Nie istniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty (Piotrowska 1961) - na tym stanowisku obecnie nie występuje;
- potwierdzone ponownie - rośnie pojedynczo w rowach przydrożnych w kompleksie ogrodów działkowych wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ul. Artyleryjskiej (Ziarnek 2014);
- niskie szuwary i młaki na Owczym Bagnie i na W od ul. B.Krzywoustego;
gm. Kołobrzeg: Słonawa